Професионалност насочена кон Вашата сигурност

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За Нас

 
Бролинс Ад Скопје е ново формирано брокерско друштво за посредување во осигурување, со добиена дозвола од Агенцијата за супервизија во осигурување на 27.12.2018 година под број УП 19-1-904 и започна со работа во јануари 2019 година.

Нашето постоење е мотивирано од потребата професионално, посветено и квалитетно да одговориме на предизвиците на пазарот на осигурување, а во контекст неговиот подем и комплексност генериран од потребите на потрошувачите.

Нашиот тим од докажани професионалци со долгогодишно искуство во корпоративниот сектор на осигурувањето, во целост е посветен кон обезедување на високо квалитетна и професионална услуга кон сите правни и физички и соработници на друштвото во сите сфери и категории на осигурувањето.

Извршен директор
Лолита Младеновска
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА
 
 
 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
 
 
 
УСЛУГИ И ПРЕДНОСТИ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
 
 
 
ПРЕДНОСТИ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ул. Никола Тесла 53
7000 Битола
+389 47 222 656
 
 
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 44
7320 Ресен
+389 47 220 722
 
 
 
 

 
 

контактирајте нЀ

 
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ул. Ленинова 80
2400 Струмица
+389 34 359 677
 
 
ул. Даме Груев 28
1000 Скопје
+389 2 3155 955