Професионалност насочена кон Вашата сигурност

КОНТАКТИРАЈ БРОКЕР

ЗА НАС

Дознајте повеќе за нас

Бролинс Ад Скопје е ново формирано брокерско друштво за посредување во осигурување, со добиена дозвола од Агенцијата за супервизија во осигурување на 27.12.2018 година под број УП 19-1-904 и започна со работа во јануари 2019 година.

Нашето постоење е мотивирано од потребата професионално, посветено и квалитетно да одговориме на предизвиците на пазарот на осигурување, а во контекст неговиот подем и комплексност генериран од потребите на потрошувачите.

Нашиот тим од докажани професионалци со долгогодишно искуство во корпоративниот сектор на осигурувањето, во целост е посветен кон обезедување на високо квалитетна и професионална услуга кон сите правни и физички и соработници на друштвото во сите сфери и категории на осигурувањето.

Извршен директор

Услуги

ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Осигурување на имот

Дознајте повеќе...

Осигурување на вработени

Дознајте повеќе...

Осигурување при транспорт

Дознајте повеќе...

Осигурување на моторни возила

Дознајте повеќе...

Осигурување на одговорност

Дознајте повеќе...

ЗА НАС

ОСИГУРУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Осигурување на имот

Дознајте повеќе

Осигурување на моторни возила

Дознајте повеќе

Патничко Осигурување

Дознајте повеќе

Здравствено Осигурување

Дознајте повеќе

Животно осигурување

Дознајте повеќе

Услуги

Услуги и предности на нашите клиенти

Посредување во осигурувањето

 • Крерирање на барања и собирање на понуди од осигурителните компании

 • Подготовка на податоци и пополнување на неопходни прашалници

 • Анализа и советување за деталите на понудените осигурителни покритија

 • Советување при избор на најповолните понуди за осигурување

 • Администрација и контрола на договорените осигурувања

 • Следење на доспеани обнови на осигурувањата и наплата на премија

 • Подготовки на различни извештаи и преглед на изработените полиси

 • Следење на пазарот на осигурување

Советување и помош при настанување на штетен настан

 • Советодавно учество во процедурите за пријава , проценка и ликвидација на штети

 • Подготовка на податоци и пополнување на неопходни прашалнициСледење на комплетниот процес до исплата на барањето за штета на клиентот

 • Преглед и анализа на ликвидираните штети по тип на осигурување

Проценка и управување со ризикот

 • Препознавање на ризикот, односно потребите за осигурување на клиентот

 • Анализа на ризиците кои може да го загрозат имотот и имотните права на осигуреникот.

 • Организација за теренска проценка на ризик од страна на проценители

 • Анализа на договорените осигурителни покритија и преглед на полисите за осигурување

 • Креирање на посебни типови на осигурувања согласно потрбите на клиентот

 • Изработка и реализација на долгорочни планови за осигурување

Нашиот тим

Препуштете го осигурувањето на стручен тим

Високо ниво на услуга ви гарантира стручниот тим на Бролинс Ад Скопје, тим со стручно знаење и работно искуство во осигурувањето. Довербата е наша најголема вредност. Фокусирани сме на градење долгорочни партнерски односи со клиентите, затоа вложуваме најмногу време за комуникација со нив. Притоа најважно е што ние не сме тие кои зборуваат, ние сме тука да сослушаме, бидејќи тоа ни овозможува правилно да ги разбереме потребите како и спецификите на деловното работење на клиентот.

Сакате некој наместо вас да ги прочита "ситните букви" на полисите? Закажете бесплатна консултација со нашиот стручен тим.

Лолита Атанасовска

Извршен директор

Скопје, Македонија

КОНТАКТИРАЈ БРОКЕР

Контактирајте не

Контакт информации

Битола

Ул. Влатко Миленкоски бр.1,7000 Битола

+389 47 222 656

Струмица

ул. Ленинова 80,2400 Струмица

+389 34 359 677

Кавадарци

ул. 7ми Април, 1430 Кавадарци

+389 72 773 221

Скопје

ул. Даме Груев 28, 1000 Скопје

+389 2 3155 955

Побарајте понуда

Закажете разговор со нас

Се вчитува
Вашата порака е испратена. Ви благодариме!